Bộ cài Windows 7 SP1

Các em muốn cài máy ảo Windows 7 để thực hành module 1 -Máy tính căn bản thì phải cài VMWare và download cài bộ cài này để cài máy ảo nhé!

https://drive.google.com/open?id=0B_M1Wup7hT1tT0dsODc5MWRyVkU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *