Video hướng dẫn thực hành IC3 GS4 với phần mềm Gmetrix

Các bạn cần mua voucher để thực hành và thi thử có thể liên hệ lại với mình. Tiền mua voucher để thực hành là 130.000VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *