Giới thiệu về Microsoft Teams

Microsoft Teams là một ứng dụng cộng tác giúp nhóm của bạn được tổ chức và có các cuộc hội thoại với nhau ở một nơi. Dưới đây là một số đặc điểm chính của Teams.

Nhóm – Tìm các kênh thuộc về hoặc tạo riêng của bạn. Bên trong các kênh bạn có thể tổ chức các cuộc họp tại chỗ, trò chuyện và chia sẻ tệp.

Các cuộc họp – Xem tất cả mọi thứ bạn đã xếp hàng trong ngày hoặc tuần. Hoặc, lên lịch một cuộc họp. Lịch này đồng bộ với lịch Outlook của bạn.

Các cuộc gọi – Trong một số trường hợp, nếu tổ chức của bạn đã thiết lập, bạn có thể gọi bất kỳ ai từ các Đội, ngay cả khi họ không sử dụng Đội.

Hoạt động – Bắt kịp tất cả các tin nhắn chưa đọc, @mentions, trả lời của bạn và hơn thế nữa.

Sử dụng hộp lệnh ở trên cùng để tìm kiếm các mục hoặc người cụ thể, thực hiện các hành động nhanh và khởi chạy ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *