Các cập nhật quan trọng trên Zoom giáo viên cần biết khi giảng dạy trực tuyến

Các cập nhật quan trọng trên Zoom giáo viên cần biết khi giảng dạy trực tuyến. Video có minh họa cả màn hình người học để giáo viên và học sinh dễ hình dung.

Nội dung Video bao gồm:

  • Thiết lập chế độ phòng chờ.
  • Khóa tham gia cuộc họp
  • Khóa chức năng chia sẻ màn hình.
  • Khóa chức năng chat
  • Tắt mic học sinh không cho tự bật.

Xem thêm các video và bài viết khác về Zoom tại đây: http://loptructuyen.edu.vn/index.php/…

Hoặc tìm hiểu về phần mềm MS Teams để dạy học an toàn hơn thay thế cho Zoom tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *