Hướng dẫn Admin tạo một loạt tài khoản cho giáo viên và học sinh trên MS Teams

Hiện nay có nhiều trường mới chuyển sang sử dụng MS Teams, các thầy cô không chuyên chưa biết triển khai tạo tài khoản thế nào thì có thể tham khảo video dưới.

Việc tạo tài khoản được quản lý tại trang admin.microsoft.com.

Đây là video hướng dẫn tạo tài khoản cho giáo viên và học sinh, có đính kèm fila mẫu danh sách excel ở phần mô tả của video https://youtu.be/tldc5Cg2BcQ

Video hướng dẫn thêm nhanh một loạt học sinh vào lớp học: https://youtu.be/TcjEYc1cNGg

Sau khi tạo xong tài khoản các thầy cô có thể gửi cho giáo viên và học sinh loạt video về Hướng dẫn sử dụng MS Teams từ cơ bản đến nâng cao theo link bên dưới:

https://www.youtube.com/playlist…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *