Hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến bằng điện thoại thông minh.

Trong mùa dịch Covid 19 này, khắp nơi trên thế giới, các em học sinh sinh viên đang phải tham gia học trực tuyến. Video này sẽ hướng dẫn học sinh/sinh viên cài đặt và sử dụng phần mềm Teams trên điện thoại di động P1 với các nội dung sau:

  • Cài đặt MS Teams trên hệ điều hành BOS 00:01
  • Đăng nhập tài khoản Teams lần đầu 01:30
  • Đổi mật khẩu 02:15
  • Xác minh số điện thoại 03:05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *