Hướng dẫn tổ chức dạy học và họp trực tuyến với Emeeting

Để sử dụng trên máy tính, bạn truy cập website emeeting.vn, để sử dụng trên điện thoại bạn cần cài đặt ứng dụng eMeeting. Cách sử dụng có thể xem hướng dẫn ở Video dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *