Sử dụng webcam của máy tính hoặc camera của điện thoại để dạy học với bảng truyền thống trên Teams

Để dạy học với bảng truyền thống trên MS Teams, ta có thể sử dụng chính webcam của máy tính để chiếu bảng và chia sẻ màn hình cho học sinh, hoặc sử dụng thêm phần mềm trên điện thoại. Hãy cùng xem video dưới đây để biết cách thực hiện nhé.

Hướng dẫn sử dụng webcam của máy tính hoặc camera của điện thoại để dạy học với bảng truyền thống.

Giới thiệu 0:00

Sử dụng webcam của máy tính để chiếu bảng 1:54

Sử dụng camera của điện thoại để chiếu bảng 3:38

Link download phần mềm IV CAM trên máy tính: https://www.e2esoft.com/ivcam/

Link tải trên điện thoại HĐH Android: https://play.google.com/store/apps/de…

Link tải trên điện thoại HĐH IOS: https://itunes.apple.com/app/ivcam-we…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *