Thêm đồng thời nhiều tài khoản vào lớp học trên MS Teams

Để thực hiện chức năng này, chúng ta cần bổ sung extension Refined Microsoft Teams cho trình duyệt Chrome hoặc Firefox và sử dụng phần mềm Teams trên web như trong Video hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *