Thiết lập cuộc họp trên MS Teams hạn chế quyền người học

Khi dạy học trên MS Teams, giáo viên phổ thông hay gặp phải các tính huống khi dạy học cho lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò là”:

  • Học sinh tắt tiếng người trình bày.
  • Học sinh kích bạn ra khỏi phòng
  • Học sinh tự ghi lại hoặc dừng ghi lại cuộc họp

Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy, vì vậy video này sẽ hướng dẫn thầy cô thiết lập cuộc họp trên MS Teams để tránh việc bị học sinh “quậy” như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *