Tìm kiếm cuộc trò chuyện, người hoặc tệp trên MS Teams

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm tin nhắn, liên hệ, hoặc tệp.

  1. Để đi tới hộp Tìm kiếm , hãy nhấn Ctrl + E.
  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
    • Để tìm kiếm một cuộc hội thoại hoặc liên hệ, hãy nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.
    • Để tìm kiếm tệp, nhập /file , rồi nhấn Enter. Danh sách tệp sẽ mở ra. Để thu hẹp số lượng kết quả, hãy bắt đầu nhập tên của tệp.
  3. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Bộ đọc màn hình thông báo chi tiết kết quả tìm kiếm.
  4. Để chọn kết quả tìm kiếm, nhấn Enter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *