#8 TRÒ CHƠI OẲN TÙ XÌ TRÊN MICRO:BIT

#8 TRÒ CHƠI OẲN TÙ XÌ TRÊN MICRO:BIT - BAO BÚA KÉO Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#7 TRUYỀN TÍN HIỆU KHÔNG DÂY | KẾT NỐI 2 MICRO:BIT VỚI NHAU

#7 TRUYỀN TÍN HIỆU KHÔNG DÂY | KẾT NỐI 2 MICRO:BIT VỚI NHAU Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#6 ĐỒNG HỒ THÔNG MINH – KINH ĐIỂN CỦA MICRO:BIT

#6 ĐỒNG HỒ THÔNG MINH - KINH ĐIỂN CỦA MICRO:BIT #đồnghồthôngminhmicrobit, #đồnghồthôngminh, #đồnghồmicrobit, Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT

#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT | MICROBIT CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#4 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN, CÂU LỆNH LẶP [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#4 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN, CÂU LỆNH LẶP [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#2 LÀM VIỆC VỚI KHỐI LỆNH BASIC – [MICRO:BIT CƠ BẢN NHẤT]

[MICRO:BIT CƠ BẢN NHẤT] #2 LÀM VIỆC VỚI KHỐI LỆNH BASIC CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0 ------------------------------

#1 CÁCH KẾT NỐI MICRO:BIT VỚI MÁY TÍNH [MICRO:BIT CƠ BẢN NHẤT]

HỌC MICRO:BIT ĐƠN GIẢN NHẤT, CƠ BẢN NHẤT CHO NGƯỜI MỚI HỌC #Micro:bit, #Microbit, #Micro:bit cơ bản, Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

TẠO GAME BẮN SÚNG ĐƠN GIẢN | How to make a shooter game in Scratch

TẠO GAME BẮN SÚNG ĐƠN GIẢN | How to make a shooter game in Scratch TẢI DỮ LIỆU GAME: http://www.mediafire.com/file/oq55vsg1o27ev2y/ShotGame.rar/file Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

TẠO GAME CHÉM HOA QUẢ ĐƠN GIẢN | How To Make Fruit Ninja In Scratch

TẠO GAME CHÉM HOA QUẢ ĐƠN GIẢN | How To Make Fruit Ninja In Scratch 2.0 LINK ONLINE PLAY: https://scratch.mit.edu/projects/416671153/ Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0