Học viên và các con số đáng nhớ

Đây là kết quả thi của các học viên ngay từ những ngày đầu tiên, khi mà còn rất ít người đi thi chứng chỉ IC3 phiên bản GS4. Nhưng các học viên đã xuất sắc thi được chứng chỉ IC3 với số điểm khá cao.