HƯỚNG DẪN DÙNG PHÉP TOÁN DIV MOD VÀ CHIA HẾT

Trong ngôn ngữ Pascal có phép toán DIV và MOD thì trong Scratch chúng ta cũng có thể dùng được. Ở Video này tôi hướng dẫn các bạn thực hiện phép toán Div Mod và chia hết.