#8 TRÒ CHƠI OẲN TÙ XÌ TRÊN MICRO:BIT

#8 TRÒ CHƠI OẲN TÙ XÌ TRÊN MICRO:BIT - BAO BÚA KÉO Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#7 TRUYỀN TÍN HIỆU KHÔNG DÂY | KẾT NỐI 2 MICRO:BIT VỚI NHAU

#7 TRUYỀN TÍN HIỆU KHÔNG DÂY | KẾT NỐI 2 MICRO:BIT VỚI NHAU Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#6 ĐỒNG HỒ THÔNG MINH – KINH ĐIỂN CỦA MICRO:BIT

#6 ĐỒNG HỒ THÔNG MINH - KINH ĐIỂN CỦA MICRO:BIT #đồnghồthôngminhmicrobit, #đồnghồthôngminh, #đồnghồmicrobit, Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT

#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT | MICROBIT CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0