HƯỚNG DẪN TẠO INTRO PHẦN MỀM TRONG SCRATCH

Tạo ra một intro mở đầu ấn tượng cho phần mềm của bạn sẽ thu hút người chơi và người xem. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng khối lệnh đơn giản sau.