Các cập nhật quan trọng trên Zoom giáo viên cần biết khi giảng dạy trực tuyến

Các cập nhật quan trọng trên Zoom giáo viên cần biết khi giảng dạy trực tuyến. Video có minh họa cả màn hình người học để giáo viên và học…