CÁC BÀI GIẢNG POWERPOINT TẤT CẢ CẤP HỌC TỪ MẦM NON ĐẾN THPT

Thầy cô có thể download theo các link bên dưới.

* 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍
– 𝑳𝒐̛́𝒑 3 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eNTlESzRLSlpFYTQ
– 𝑳𝒐̛́𝒑 4 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9ed2lIVEcyRl91TEU
– 𝑳𝒐̛́𝒑 5 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eUGNNQTNjUVdYWjQ
* 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝐓𝐈𝐄̂̉𝐔 𝐇𝐎̣𝐂
– 𝑳𝒐̛́𝒑 1: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eY19nRXU1cFRnblE
– 𝑳𝒐̛́𝒑 2: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eTlRwcXZCdFFNSWs
– 𝑳𝒐̛́𝒑 3: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eTk1WQXdQVmNFdnc
– 𝑳𝒐̛́𝒑 4: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eTWMtM0tCTW5ZWjA
– 𝑳𝒐̛́𝒑 5: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eV1Y1SGRob2RDSVE
* 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐂𝐒
– 𝑨̂𝒎 𝑵𝒉𝒂̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eN3ZXYlhHY2I0ZjA
– 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eSE1vX3pPUEFlam8
– Đ𝒊̣𝒂 𝑳𝒊́: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eWm5rQWg4TE94b2c
– 𝑮𝑫𝑪𝑫: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eOUIzNE5tdnBEMEU
– 𝑯𝒐́𝒂 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eT0hGQTdmSmZIcXM
– 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝑺𝒖̛̉: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eakJYMjRJMGRiV2M
– 𝑴𝒚̃ 𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eS25mR2Z0NFhoVFE
– 𝑵𝒈𝒖̛̃ 𝑽𝒂̆𝒏: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eODVjb2xxY0cxSjA
– 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eOXZMb0JKQVpmSE0
– 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eSkxpQWNhc0ZKYTg
– 𝑻𝒊𝒏 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9ecWR5cFJlcUxYNmc
👏Tin thcs: https://drive.google.com/…/0B…/0B590PTIYsx9ecWR5cFJlcUxYNmc…
– 𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9ebldJSG1VWWJ0ZDg
– 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑳𝒊́: https://drive.google.com/…/0B…/0B590PTIYsx9eOEd0b2U2c3g1RHc…
* 𝐁𝐀̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐏𝐓
– Đ𝒊̣𝒂 𝑳𝒊́: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eN2NuZGVqelF2NEE
– 𝑮𝑫𝑪𝑫: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eNUFnM21uOHp4YlE
– 𝑯𝒐́𝒂 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eVXhJbzJacEJuZWM
– 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝑺𝒖̛̉: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eLVdwR2ZNMXhWZVE
– 𝑵𝒈𝒖̛̃ 𝑽𝒂̆𝒏: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eYURMdkM3ekZ4R2s
– 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eZXhGWGtjbHowbEU
– 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eZFhaTnF0c2tTbUE
– 𝑻𝒊𝒏 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eWUhTRjk3WlRtUzg
– 𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝑯𝒐̣𝒄: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eWlBZeEFIVHlURVk
– 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑳𝒊́: https://drive.google.com/…/fol…/0B590PTIYsx9eUDJYZ19NN0tLdDA

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Bình luận qua Facebook