So sánh giữa Page và Group trên Facebook

Ngày nay, các group và các page trên Facebook đã, đang và sẽ trở thành những miếng bánh béo bở trong các dịch vụ quảng cáo trực tuyến mang lại khoản lợi…

Hướng dẫn dạy học với Microsoft Teams từ A đến Z

Sau khi cài đặt và đã đăng nhập tài khoản thành công, hãy xem video dưới đây để biết cách tổ chức một lớp học trực tuyến trên Teams. Phía bên dưới Video là các mục lục chức năng giúp các bạn xem nhanh theo từng chức năng mình cần.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NGƯỜI HỌC SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS HỌC TRỰC TUYẾN

Tài liệu hướng dẫn chi tiết các hoạt động của người học khi sử dụng Teams để học trực tuyến như: Tải và cài đặt Teams, Đăng nhập và xác minh tài khoản, lấy lại mật khẩu, tham gia lớp học, làm bài tập và xem điểm.

Sử dụng chức năng trợ lý toán học trong Microsoft Teams

Sử dụng trợ lý toán học trong phần mềm Microsoft Teams. Hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới về các phần mềm ứng dụng trong dạy học.

Scratch #Tin8: P3 – Đếm số lượng phần tử trong dãy số

Trong phần này chúng ta cùng làm việc với dãy số trong chương trình Tin học lớp 8 ( Quyển 3). Dựa vào các khối lệnh trong scratch chúng ta có thể xây dựng các chương trình liên quan đến dãy số ( mảng).

Scratch #Tin8: P2- Tổng các phần tử ( âm, dương) trong dãy số

Trong phần này chúng ta cùng làm việc với dãy số trong chương trình Tin học lớp 8 ( Quyển 3). Dựa vào các khối lệnh trong scratch chúng ta có thể xây dựng các chương trình liên quan đến dãy số ( mảng).

Scratch #Tin8: P1 – Làm việc với dãy số

Trong phần này chúng ta cùng làm việc với dãy số trong chương trình Tin học lớp 8 ( Quyển 3). Dựa vào các khối lệnh trong scratch chúng ta có thể xây dựng các chương trình liên quan đến dãy số ( mảng).

Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 9 – Tính tổng các chữ số của N

Trong bài này thầy cô và các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để tính tổng các chữ số một một số N nhập bất kì từ bàn phím.

Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 8 – Đếm số chữ số của số N???

Trong bài này thầy cô và các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để kiểm tra một số N bất kì được nhập vào có bao nhiêu chữ số.

Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 7 – Kiểm tra số N có phải là số đối xứng?

Trong bài này các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để kiểm tra một số N bất kì được nhập vào có phải là số đối xứng hay không.