Học chứng chỉ tin học quốc tế IC3 GS4 online

Học IC3 trực tuyến, học chứng chỉ tin học trực tuyến, thi thử ic3 online

Lớp IC3 Online tháng 5

Lớp IC3 học từ xa sẽ bắt đầu học vào tối thứ 3 ngày 26/4 (Học vào tối thứ 3,5,7 hoặc ngày T7, Chủ Nhật). Các bạn ở xa TP…