HƯỚNG DẪN TẠO GAME “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ” ĐÌNH ĐÁM MỘT THỜI

Scratch2711, lập trình scratch đơn giản, Tạo game cá lớn nuốt cá bé. Link chơi trực tuyến: https://scratch.mit.edu/projects/407921051 ---- Cảm ơn các bạn đã xem video ----