Hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến bằng điện thoại thông minh.

Hướng dẫn học sinh/sinh viên cài đặt và sử dụng phần mềm Teams trên điện thoại di động P1 với các nội dung sau:

  • Cài đặt MS Teams trên hệ điều hành BOS 00:01
  • Đăng nhập tài khoản Teams lần đầu 01:30
  • Đổi mật khẩu 02:15
  • Xác minh số điện thoại 03:05