Hướng dẫn tổ chức dạy học và họp trực tuyến với Emeeting

Emeeting.vn là giải pháp họp trực tuyến được BKAV giới thiệu từ năm 2015. Hãy cùng xem video hướng dẫn để biết các chức năng của phần mềm này và ứng dụng trong việc tổ chức dạy học hoặc họp trực tuyến.