Hướng dẫn chơi Minecraft Voyage Aquatic ( Hour of code)

Phiên bản Giờ Lập trình mới được ra mắt vào tháng 11 năm 2018 là Minecraft Voyage Aquatic. Với phiên bản này, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh có thể dành 1 giờ đồng hồ để tìm hiểu về các khái niệm lập trình cơ bản như các vòng lặp, sửa lỗi và các nhóm lệnh chức năng.v..v. Tìm phiên bản Minecraft Voyage Aquatic cụ thể trong link: https://code.org/minecraft.