#4 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN, CÂU LỆNH LẶP [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#4 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN, CÂU LỆNH LẶP [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#2 LÀM VIỆC VỚI KHỐI LỆNH BASIC – [MICRO:BIT CƠ BẢN NHẤT]

[MICRO:BIT CƠ BẢN NHẤT] #2 LÀM VIỆC VỚI KHỐI LỆNH BASIC CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0 ------------------------------

TẠO MỘT GAME ĐƠN GIẢN CHO HỌC SINH TIẾP CẬN SCRATCH

Scratch2711, lập trình scratch đơn giản