LẬP TRÌNH KÉO THẢ CHUỘT TRONG SCRATCH – PHẦN MỀM LUYỆN TẬP CHUỘT

Ngoài việc đơn thuần là Click chuột trái trong scratch thì ta còn có thể lập trình thao tác kéo thả chuột đơn giản như trên