Hướng dẫn học và họp trực tuyến với chức năng Meet Now của Skype

Meet Now trong Skype cho phép bạn dễ dàng một cuộc họp với cộng sự, bạn bè, người thân ngay cả khi họ chưa dùng Skype. Người tham gia có thể dễ dàng tham gia cuộc họp khi họ có hoặc chưa có tài khoản.